Temes d'Etnografía Valenciana

La colección "Temes d´etnografia valenciana" publicó en los años ochenta y primeros noventa cuatro volúmenes: volumen 1, Poblament, arquitectura, condicions de la vida domèstica, 1983; volumen 2, Utillatge agrícola i ramaderia, 1991; volumen 3, Bosc, muntanya, indústria tradicional i serveis, 1985; volumen 4, Festes, rituals i creences, 1988. En la actualidad se está preparando la edición del octavo volumen.

"Temes" núm. 5

L'interès pel concepte de rural a arquitectura a totes les cultures és avalat en part per certes condicions comunes que l'identifiquen. Condicions que s'acosten més a l'abstracte que a les qüestions figuratives. Utilitat, adequació al medi i vinculació amb el que és estrictament constructiu són condicions que, si bé fan participar el món rural del que és vernacular, també vinculen el rural en la part culta en arquitectura, de la mateixa manera que s'entrellacen rural i urbà . 
Valencian

Pages

Subscribe to RSS - Temes d'Etnografía Valenciana