Nova convocatòria del Premi Bernat Capó 2015 Fins el 15 de juliol de 2015

Premis
(All day)
12 Feb
2015
(All day)
12 Feb
2015
Edicions del Bullent i el Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València convoquen, com cada any, el Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular.
 
Pot optar a aquest premi qualsevol obra inèdita de divulgació de cultura popular. Els originals que opten al premi es presentaran mecanografiats a doble espai i per una sola cara i hauran de tindre una extensió entre els 100 i 175 fulls Din-A4. 
 
Les obres hauran de ser presentades per quintuplicat. A la portada d'aquestes haurà de constar 17é PREMI BERNAT CAPÓ. I en un sobre tancat adjunt, es farà constar el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor.
La presentació d'una obra comporta que l'autor no en té compromesos els drets d'edició.
 
Les obres aspirants hauran de trametre's certificades abans del 15 de juliol de 2015 a Edicions del Bullent. Carrer de la Taronja, 16, 46210 Picanya (L'Horta Sud). En cas de dubte, telefoneu al 961 590 883 o per e-mail a info@bullent.net.
L'import del Premi és de 6.000 euros en concepte d'acompte de drets d'autor, després de la signatura del contracte d'edició corresponent. A més d'una escultura de Ginestar feta expressament per al Premi.
 
El jurat estarà format per Josep V. Aguilar i Pilar Payá (conservadors del Museu Valencià d'Etnologia), Jaume Buigues i Vila, vicepresident de l'IECMA, Núria Sendra (editora d'Edicions del Bullent) i Clara Pérez (directora del Museu Comarcal de l'Horta Sud).
 
El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat però no podrà ésser fraccionat.
L'adjudicació del premi es farà el divendres 25 de setembre de 2015 a Dénia. El llibre guardonat serà editat per Edicions del Bullent, en valencià, independentment de la llengua de l'original. L'editorial té una opció preferent, durant el termini d'un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades.
Els originals no guardonats podran ser recollits en Edicions del Bullent a partir de quinze dies des de l'adjudicació, durant el termini de tres mesos. Després, seran reciclats.
La presentació comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.