Actividades 3

La Costera

Aquesta comarca presenta dues modalitats del treball de suport i assessorament que el Museu Valencià d'Etnologia desenvolupa en els municipis. 
 
D'una banda el treball desenvolupat en el museu de la Pilota de Genovés i l'altra, la rehabilitació del Museu del Pou a la Llosa de Ranes. El nou museu s'ubicarà en un edifici rehabilitat que antigament acollia el pou que subministrava aigua potable al poble.
Valencian

La Costera

Esta comarca presenta dos modalidades del trabajo de apoyo y asesoramiento que el Museu Valencià d‘Etnologia desarrolla en los municipios.   
 
Por un lado el trabajo desarrollado en el Museu de la Pilota de Genovés y por otro, la rehabilitación del Museu del Pou en la Llosa de Ranes. Este nuevo museo se ubicará en un edificio rehabilitado que antiguamente acogía el pozo que suministraba agua potable al pueblo.
Espanyol

La Costera Region

This region is an example of two types of support and advice work that the Museu Valencià d'Etnologia provides in the municipalities.   

On the one hand, the work carried out in the Museu de la Pilota de Genovés; and on the other hand, the rehabilitation of the Museu del Pou in Llosa de Ranes. This new museum will be located in a restored building that formerly housed the well that supplied the town with drinking water.

 

Anglès

Camp de Túria

En col·laboració amb la mancomunitat de municipis el MVE va realitzar un inventari del patrimoni cultural de la comarca tenia com a finalitat la d'identificar i registrar els diferents elements patrimonials, oferint una eina bàsica per a l'elaboració de polítiques municipals de conservació i difusió. 
 
Valencian

Març 2014. Col·lecció d'auques de 1947

En 1946 la falla Joaquín Costa – Comte d'Altea de València va titular el seu monument Auques, com a homenatge a este gènere ja en desús en eixos anys, amb este motiu va publicar, eixe mateix any i el següent, dos sèries d'una col•lecció de facsímils de diverses auques procedents de la Biblioteca de Gayano Lluch. En 1947 als facsímils es van afegir dos creacions noves de 1946 i 1947, amb versos de Ventura Vidal i il•lustracions de J. Liceras, la de 1946 fa referència a la falla de l’esmentat any.
Valencian

Marzo 2014. Colección de aucas de 1947

En 1946 la falla Joaquín Costa – Conde de Altea de Valencia tituló su monumento Auques, como homenaje a este género ya en desuso en esos años, con éste motivo publicó, ese mismo año y el siguiente, dos séries de una colección de facsímiles de diversas aleluyas o auques procedentes de la Biblioteca de Gayano Lluch. En 1947 a los facsímiles se añadieron dos creaciones nuevas de 1946 y 1947, con versos de Ventura Vidal e ilustraciones de J. Liceras, la de 1946 hace referéncia a la falla de dicho año.
Espanyol

Pàgines

Subscriure a RSS - Actividades 3