VIII JORNADA DE MUSEUS LOCALS Museus i escola. Propostes formatives des d’un museu etnològic

Jornada
09:00
26 març
2019
18:00
26 març
2019
VIII JORNADA DE MUSEUS LOCALS. Torrent, 26 de març. 
 
Museus i escola. Propostes formatives des d’un museu etnològic
 
La vessant didàctica dels museus, tot i que gaudeix d’una gran trajectòria, necessita d’una revisió constant dirigida a modernitzar els programes i les eines per tal d’adequar els continguts als nous plantejaments educatius. Aquestes noves propostes s’han de posar en marxa des de l’estreta relació entre els àmbits docents i els departaments educatius dels museus que, de forma conjunta, han de propiciar programes que permeten convertir el museu en un espai d’aprenentatge i en una eina docent per a les escoles. En aquest sentit, en moltes ocasions els museus etnològics, a diferència d’altres, mostren dificultats per a encaixar els seus programes educatius en els currículums escolars. Des d’aquesta perspectiva, el Museu Valencià d’Etnologia, el Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March i el Servei de Formació de la Diputació de València presenten aquesta jornada, l’objectiu de la qual és relacionar l’oferta educativa dels museus d’etnologia i les demandes dels àmbits humanístics i socials del món escolar. 
 
Programa
 
09.00 h. Recepció i recollida de documentació.
09.30 h. Inauguració de les jornades.
Carlos Fernández Bielsa, president de la Mancomunitat de l'Horta Sud i del Consorci del Museu Comarcal.
Xavier Rius Torres, diputat de Cultura de la Diputació de València.
Francesc Tamarit Llop, director del Museu Valencià d’Etnologia.
 
10:00 h. «Museu i Escola, simbiosi natural. L’experiència del Museu Marítim de Barcelona». Ismael García Granados, cap de la Unitat de Programes Educatius del Museu Marítim de Barcelona.
 
11:00 h. Pausa-café.
 
11.30 h. «El projecte educatiu del Museu del Taulell d’Onda. Un compromís amb el territori». Marc Ribera Giner, educador del Museu del Taulell «Manolo Safont» d’Onda.
 
12.30 h. «La didàctica de la cultura popular». Maria Roser Cabrera González, etnolingüista i coautora del llibre Història de la vida quotidiana.
 
 
14:00 h. Dinar.
 
16:00 h. «L’aprofitament didàctic del patrimoni etnològic. Acostament a l’etnologia des dels continguts curriculars educatius no universitaris». M. Carmen Santapau Pastor, assessora d'Àmbit Humanístic i Social del CEFIRE de València i professora associada de la Universitat de València. 
 
17:00 h. Visita al Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March (c/ Mare de Déu de l'Olivar, 30, Torrent).
 
18:00 h. Fi de la jornada. 
 
Data i lloc
Dia: 26 de març de 2019
 
Destinataris
Tècnics municipals de cultura i gestors de museus de caràcter local; càrrecs electes relacionats amb aquestes àrees; gestors culturals i gestors de patrimoni i museus; estudiants d’història, antropologia i gestió cultural o del patrimoni, etc.
 
Acreditacions 
Els participants que assistisquen a la totalitat de la jornada rebran un certificat d’assistència. Hores que s’han de certificar: 6 hores.
 
Inscripció 
Termini d’inscripció: del 18 de febrer al 22 de març de 2019.
 
Forma d’inscripció
Els treballadors de l’Administració Local i els càrrecs electes s’hi inscriuran a través de la pàgina web del Servei de Formació de la Diputació de València: http://www.dival.es/formacion. En aquesta pàgina, s’ha d’accedir a Teletramitació.
La resta de participants han d’enviar el full d’inscripció adjunt i remetre’l al Museu Valencià d’Etnologia.
Per fax: 963 883 632 
Per correu electrònic: muvaet@dival.es
 
Transport
Els participants poden accedir a les jornades per mitjans propis o amb autobús gratuït proporcionat pel Museu. En cas de triar el trasllat amb autobús, s’haurà d’indicar en el full d’inscripció. 
 
Eixida de l’autobús 
Lloc d’eixida: C/Guillem de Castro, 118. 46003 València (porta de l’IVAM). 
Hora d’eixida: 08.30 h. / Hora d’arribada: 19.00 h. 
 
Informació 
Museu Valencià d’Etnologia
C/Corona, 36. 46003 València
Tel.: 963 883 552 / 963 883 565
 
Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March
C/ Mare de Déu de l'Olivar, 30
46900 Torrent
Tel.: 961588221
 
ACCÉS AL PROGRAMA (ACÍ)
 
ACCÉS FULL D'INSCRIPCIÓ (ACÍ).  Cal descarregar-lo en l'ordinador, omplir-lo, guardar-lo i remetre'l a MUVAET@DIVAL.ES