València en blanc i negre II a València Fotografíes del segle XIX i XX

Albereda de València a principiis del sigle XX
Itinerant: València en blanc i negre. Arxiu Tívoli.
Exposició itinerant
(Tot el dia)
13 nov.
2018
(Tot el dia)
09 des.
2018

Aquesta mostra pretén apropar al públic visitant una sèrie d'imatges que descobreixen la ciutat de València, els seus paisatges i la seva gent, en el període de temps transcorregut entre finals del segle XIX fins als anys 60 del segle XX procedents de les col · leccions de Javier Aura i José Huguet. 

Es tracta d'una continuació de l'exposició realitzada en 2008.

Les fotografies, pertanyents a la Col · lecció Tívoli i l'Arxiu Huguet, ensenyen una retallada de la ciutat viscuda, amb els seus escenaris urbans i les persones que van transitar per ells, les diferents activitats econòmiques que van desplegar per poder viure, les variades formes en què les manifestacions festives es presenten per celebrar i honorar els seus sants patrons (Falles, Sant Vicent Ferrer), la Setmana Santa o el Corpus Christi, o els espectacles organitzats al voltant de la Fira de Juliol, els esdeveniments esportius que començaven a tenir un seguiment massiu o els actes commemoratius sobre les figures de Jaume I o Vicente Blasco Ibáñez. 

 

Lloc: València

Dates: Del 13 de novembre al 9 de desembre