Qué és l'Etnologia?

Què és l'etnologia ?
 
L'etnologia és la ciència social que estudia i compara els diferents pobles del món i les seues cultures. Poques coses són tan humanes com la cultura. Cultura és la llengua que parlem, els objectes que fem servir, la manera com organitzem les relacions familiars, la roba que ens cobreix o la manera en què ens comportem. Cultura és el conjunt de pràctiques que ordenen la societat i la seua relació amb la naturalesa. Un conjunt de pràctiques adquirides pels humans en tant que éssers socials.
 
L'etnologia al museu
 
El Museu Valencià d'Etnologia aplica el mètode i els postulats de l'etnologia en l'estudi de la societat tradicional i popular valenciana.
Què vol dir això? 
En primer lloc que l'equip del museu realitza treball de camp gravant entrevistes en format audiovisual, buscant documentació, fotografies, recollint i  documentant objectes susceptibles de formar part de les seues col·leccions. Després, ja al museu, arriba la fase d'estudi, catalogació i restauració dels objectes, la transcripció i anàlisi d'entrevistes, filmacions o notes i l'estudi de la bibliografia i documentació científica sobre el tema.
 
Més tard vindran les publicacions, les exposicions i les activitats científiques i didàctiques