Política de privacitat

1. CONDICIONS GENERALS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
El Museu Valencià d’Etnologia (MUVAET) informa que, amb caràcter general, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d’aquest lloc web s’inclouran en fitxers el responsable dels quals és la Diputació Provincial de València. Aquestes dades no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en l’apartat 3 de la present Política o en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicades a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es dispose del consentiment exprés de l’interessat.
 
2. CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT I DRETS ARCO
La remissió voluntària de les dades personals per part dels interessats comporta el consentiment per part seua per al tractament d’aquestes dades, i els interessats podran exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició davant la Diputació Provincial de València, dirigint la seua sol·licitud al Registre d’Entrada d’aquesta, l’adreça del qual és c/ Serrans, núm. 2, 46003 València, o enviant un correu electrònic a muvaet@dival.es.
 
3. FINALITATS ESPECÍFIQUES
Les dades personals facilitades pels interessats seran tractades amb les següents finalitats:
• En el supòsit de subscripció al butlletí de notícies (Newsletter), les dades s’utilitzaran per a la remissió de la revista electrònica que edita el MUVAET. 
• En el supòsit de sol·licitud de didàctica, les dades s’utilitzaran per a tramitar i gestionar les peticions de participació en visites guiades i altres activitats organitzades pel MUVAET.
• En el supòsit de formulari de contacte, les dades s’utilitzaran per a atendre la petició d’informació.
• En el supòsit de sol·licitud d'informació pel canal Whatsapp.
• En el supòsit de sol·licitud d'exposició itinerant.
 
En qualsevol un altre cas no arreplegat anteriorment s’informarà de la finalitat del tractament en el moment que s’hagen d’obtenir les dades personals.