Places públiques per Arxius, Biblioteques i Museus 2015

Convocatòria oposicions
(Tot el dia)
17 abr.
2015
(Tot el dia)
17 abr.
2015
D'acord amb el Reial Decret 196/2015, de 22 de març, s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015.
 
L'oferta de places relacionades amb els arxius, biblioteques i museus són les següents.
 
Nombre de places de nou ingrés:
8 places de Facultatiu d'arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs
5 places de Facultatiu d'arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs (Arxius)
11 places de Facultatiu d'arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs (Biblioteques)
32 places de Facultatius de conservadors de Museus
13 places d'Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus
8 places d'Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus (Arxius)
32 places d'Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus (Biblioteques)
11 places d'Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus (Museus)
21 places d'Auxiliar d'Arxius, Biblioteques i Museus OO.AA. del MCU (Biblioteques)
 
Nombre de places de promoció interna:
5 places de Facultatiu d'arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs (Arxius)
12 places de Facultatiu d'arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs (Biblioteques)
2 places de Facultatiu de conservadors de Museus
7 places d'Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus (Arxius)
25 places d'Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus (Biblioteques)
3 places d'Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus (Museus
14 places d'Auxiliar d'Arxius, Biblioteques i Museus OO.AA. del MCU (Arxius)
20 places d'Auxiliar d'Arxius, Biblioteques i Museus OO.AA. del MCU (Biblioteques)
8 places d'Auxiliar d'Arxius, Biblioteques i Museus OO.AA. del MCU (Museus)