Museus Locals

És objectiu del Museu recolzar les iniciatives d'ajuntaments i associacions d'àmbit local relacionades amb l'etnologia.

El Museu Valencià d'Etnologia disposa d'una unitat de Projectes Externs (Cooperació Municipal) que s'encarrega de gestionar els mitjans humans i materials destinats a aquesta funció.

Així mateix, és també responsabilitat d'aquesta unitat coordinar el treball amb els museus associats. Aquests museus, tots amb contingut etnològic, estan vinculats al Museu Valencià d'Etnologia mitjançant convenis de col·laboració. 

 

------------------------------------------------------------- 

Contacte:

Josep Aguilar Sanz

Teléfon: 963 883 602

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14h.