Mems "Els valencians i els coronavirus"

CAMPANYA A PINTEREST
LA BIBLIOTECA DEL MUSEU VALENCIÀ D'ETNOLOGIA POSA UN MARXA UN PROJECTE DE DOCUMENTACIÓ DE "MEMS" SOBRE LA CRISI DEL CORONA VIRUS
 
Des del 10 de març, la biblioteca del museu està fent un seguiment de mems sobre la crisi sanitària del coronavirus i està publicant-los en el seu canal de PINTEREST. La proposta pretén documentar els mems realitzats i divulgats per la població valenciana, per tal de conservar-los, perquè en el futur es puga comprendre millor la situació actual.
 
Que són els mems
El portal terminològic de l'AVL defineix el mem com l'element informatiu, generalment una imatge, una frase o un vídeo de to humorístic, generat en internet o en altres mitjans audiovisuals, que s'escampa per les xarxes socials i és imitat, compartit o utilitzat per un gran nombre de persones. Són expressions populars creades per autors anònims que els fan circular per internet i que els receptors repliquen fins que s'escampen per tota la ciutadania, alguns en més èxit que altres, però sempre amb un bon ingredient d'humor.
 
Els mems tracten temes d'actualitat, i per això s'han convertit en un mitjà d'expressió molt popular per a tractar la crisi del coronavirus. Des que van aparèixer els primers indicis d'un possible confinament i sobretot amb l'ajornament de les Falles i les festes de la Magdalena de Castelló, els mems es van multiplicar fins inundar els dispositius de tots els valencians.
 
Mems " Els valencians i els coronavirus"
El dia 10 de març la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia es proposà fer un seguiment d'este moviment en xarxes per a poder documentar este fenomen comunicatiu que expressa molt bé com vivim i afrontem els valencians i valencianes esta situació de crisi. Per a dur endavant esta iniciativa la Biblioteca ha triat el seu canal de PINTEREST. Així s'ha creat un tauler pel projecte anomenat Mems "Els valencians i el coronavirus" amb 11 subtaulers a hores d'ara, que classifiquen els diferents mems.
 
El criteri ha estat arreplegar tot allò que tracte l'actualitat del coronavirus i que arriba als nostres dispositius. Alguns mems, no hi ha cap dubte, han estat fets per valencians i valencianes; l'autoria d'altres és molt més incerta ja que podrien estar fets a qualsevol altre lloc i no és pot saber l'origen, però han arribat fins a nosaltres, els hem rebut, ens hem sentit identificats i els hem compartit entre els nostres amics i familiars.
 
L'objectiu que té la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia és documentar i oferir un material organitzat que siga d'interès pels investigadors que en el futur estudien la crisi del coronavirus, i per als conservadors que es puguen plantejar un projecte expositiu. Una tasca que en el futur haurà de fer l'antropologia i que als professionals de la gestió de la informació ens ha de fer reflexionar sobre esta nova documentació efímera.
 
Com es pot participar
Des de la biblioteca es convoca una campanya de recollida de mems que seran incorporats al canal de Pinterest perquè puguen ser consultats i divulgats per personal investigador o població interessada. La forma de participació és molt senzilla. Quan ens arribe  un "mem" i ens agrade, cal  reenviar-lo a centredocumentacio.etnologia@gmail.com. Una vegada vist es pujarà al canal de Pinterest. També es poden fer servir les xarxes socials. Sols cal pujar la foto a les xarxes amb el hagstag: #MemValenciaCoronavirus i etiquetar el museu:
Twitter:@valenciaetno.
Facebook: museuvalenciaetniologia.
Instagram: museu_valencia_etnologia.
 
Enllaç a Pinterest (aci)