La Ciutat: Local i Global

Exposició permanent
 
És aquest el meu carrer?
 
Diu la dita, el món és un mocador. La sensació que el món es torna xicotet i homogeni és gene­ralitzada. Es parla de glocal per a indicar la mes­cla que es dóna entre els elements globals i els locals. La seua interacció té efectes directes so­bre les identitats locals. En ocasions la reacció és el rebuig a allò nou i el reforç: d’allò tradicional, però en altres els canvis que arriben es perceben com un element de millora.
 
Us plantegem ací raonar al voltant d'alguns dels efectes que la globalització ha produït a les nostres ciutats: l'estandardització arquitectònica, la gentrificació, el canvi de les pautes de mobilitat o les noves cultures del treball. Tots conviuen amb elements locals que hom veu com tradicionals a les ciutats
 

Galeria d'imatges

 

Descarrega't la GUIA