IV Jornada de Museus Locals Comunitat i museus: Noves funcions, nous rols

Formació
(Tot el dia)
25 febr.
2015
(Tot el dia)
25 febr.
2015
El Museu Valencià d’Etnologia i el Servici de Formació de la Diputació de València van posar en marxa, el 2012, un programa de formació específica dirigida a millorar la gestió dels museus etnològics locals i a propiciar un marc de debat i de trobada entre els professionals d’aquests sectors. En aquest període s’han tractat temes relacionats amb la museografia, l’inventari del patrimoni etnològic local i els programes educatius d’aquests espais. 
 
Document-resumen de les jornades 2015:   http://bit.ly/18ZPIIE
 
Ponència de Sr. Tomislaw Sola. Director de la Cátedra de Museologia de la Universidad de Zagrebhttp://bit.ly/1RjdykM
 
En l’edició de 2015 es proposa un debat sobre el paper que en els temps actuals tenen els museus en general i els museus etnològics locals en particular. Un nou rol que amplia la tradicional funció de difusió cultural d’aquestes institucions i els converteix en un agent que participa i s’implica en les problemàtiques socials de l’entorn, la qual cosa provoca un canvi de relacions amb els seus públics. 
 
[ver-mas]
 
 
1.  Programa
10.00  Recepció i arreplega de documentació.
10.15 Inauguració de les Jornades:
Sra. María Jesus Puchalt Farinós, diputada de Cultura, Diputació de València
Sra. Eva Maria Navarrete Ibáñez, cap del Servici de Formació de la Diputació de València 
Sr. Joan Seguí Seguí, director del Museu Valencià d’Etnologia
 
10.30 «Patrimoni i identitat local. Centre Expositiu del Patrimoni Etnogràfic de la província de Granada i el territori Jebala Gomara (nord del Marroc)».
Sr. Diego García, llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració; tècnic de desenrotllament del projecte Etnomed (Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya Fronteres Exteriors); Diputació de Granada, Delegació d’Ocupació, Desenrotllament Provincial i Contractació.
 
11.45 Pausa – Café
 
12.15  «La funció dels museus en localitats menudes».
Sr. Tomislaw Šola, director de la Càtedra de Museologia de la Universitat de Zagreb; exdirector de museu i exmembre del Consell Consultiu de l’ICOM (Consell Internacional de Museus). 
 
14.00  Dinar
 
16.00 «Experiències d’audiència creativa i visites socialitzades al Museu de la Vida Rural». *
Sr. Albert Carreras, conservador, gestor cultural i responsable de l’arxiu fotogràfic del Museu de la Vida Rural, de la Fundació Carulla (l’Espluga de Francolí). 
 
18.00  Fi de la jornada.
 
2. Dates i lloc
 
Dia: 25 febrer de 2015
Lloc: Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36 
46003. València
Telèfon: 963 88 35 65
 
[ver-mas]
3.  Destinataris
Tècnics municipals de cultura i gestors de museus de caràcter local; càrrecs electes relacionats amb aquestes àrees; gestors culturals i gestors de patrimoni i museus; estudiants d’història, antropologia i gestió cultural o del patrimoni, etc.
4. Inscripció i acreditacions 
Període d’inscripció: Del 19 de gener al 20 de febrer de 2015.
 
Forma d’inscripció: 
Treballadors de l’Administració Local i càrrecs electes: A través de la web del Servici de Formació de la Diputació de València: <www.dival.es/formacion>, i, en aquesta pàgina, accedir a "Teletramitación". Altres participants: Enviar el full d’inscripció adjunta i remetre’l al Museu València d’Etnologia. 
Per fax: 963 88 36 32 
Per correu-e: <muvaet@dival.es>
Telèfons:  963 88 35 78  i  963 88 35 65
 
Matrícula gratuïta; places limitades.
Els participants que assistesquen a la totalitat de la jornada rebran un certificat d’assistència. Hores a certificar: 6 h.