I Edició d'Etnografia. Ensenyant la cuina Observació participant i Diari de Camp

Cursos
(Tot el dia)
23 febr.
2015
(Tot el dia)
23 febr.
2015
6, 7 i 13 març 2015
L'Associació Valenciana d'Antropologia posa en marxa la primera edició d'Etnografia. Ensenyant la cuina. A través de diferents cursos pretenem treballar les diferents eines
d'investigació que han caracteritzat la pràctica antropològica ia les ciències socials en general.
 
La data límit d'inscripció és el 2 de març.
 
Objectius
L'objectiu general de les edicions Etnografia. Ensenyant la cuina persegueix l'anàlisi i la posada en pràctica de les tècniques del treball de camp etnogràfic, posant especial atenció en el seu
aplicació i resultats.
 
1. Introduir als participants en l'ús de les tècniques en la investigació etnogràfica
2. Aprofundir en les possibilitats analítiques de les diferents tècniques d'investigació etnogràfiques
3. Oferir eines de treball per a la seva aplicabilitat en diferents contextos
4. Provocar una reflexió al voltant dels conceptes fonamentals de la pràctica etnogràfica des dels diferents enfocaments
 
Metodologia
Tots els cursos tindran un caràcter eminentment pràctic i constaran de sessions teòriques, pràctiques i tallers. A les sessions teòriques es realitzarà una aproximació a la tècnica a treballar. A les sessions pràctiques s'aplicaran i en els tallers es treballarà sobre el material empíric. Amb l'objecte de que els / les assistents puguin participar en les sessions s'afavorirà un clima de debat obert i s'incidirà, de manera especial, en aquells aspectes que es demanen.
 
PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ
Omplir la butlleta d'inscripció que es pot descarregar de la pàgina web de l'AVA http://avaantropologia.com el qual s'enviarà juntament amb la fotocòpia (PDF) d'haver fet l'ingrés o transferència (i els documents justificatius de la condició d'estudiant o aturat, si s'escau) a la següent adreça: avantrop@yahoo.es