Exposicions itinerants

La Diputació de València, a través del programa d'exposicions itinerants de L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia, oferta una sèrie d'exposicions, amb la finalitat de difondre i potenciar el nostre patrimoni etnològic.
 
OBJECTIUS
 
L'objecte d'aquest programa és la cessió temporal, als ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, d'exposicions a l'efecte de:
- Conscienciar a l'espectador sobre la importància que té la protecció i conservació del nostre patrimoni etnològic.
- Aproximar a tots els ciutadans la tasca que realitza L’ETNO en el camp de la cultura popular, donant a conéixer el nostre passat, tant llunyà com recent.
 

-------------------------------------------------------------

Contacte

Estefanía Martínez Zaragoza.

Telèfon 963 883 608 / 697 608 430

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14h.