El professional dels museus,a la recerca d'una definició

Trobada de Museologia ICOM-Espanya
(Tot el dia)
30 abr.
2015
(Tot el dia)
30 abr.
2015
11 i 12 de juny
Des de fa una dècada, el Comitè espanyol de l'ICOM organitza unes Trobades que congreguen especialistes i presenten temes de gran transcendència per al panorama museístic nacional i internacional. En aquesta ocasió, i després del gir que ha suposat la seUa conversió en una cita eminentment museològica, la nova convocatòria, aquest cop a la primavera, tractarà sobre un tema que creiem se situa entre els més interessants i claus del molt diferent i preocupant escenari actual.
 
Sota el lema El professional dels museus, a la recerca d'una definició, intentarem durant aquestes dues jornades de treball efectuar un repàs a la situació en els nostres dies, a la seva història, problemes i perspectives, així com buscar un consens en el diagnòstic i les propostes per a un futur en què la professió sigui millor definida i valorada en tots els sentits, singularment en el de la seva compressió i estimació com a indispensable servei a la societat.
 
INSCRIPCIÓ
Per inscriure a la Trobada de Museologia 2015 d'ICOM Espanya, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de juny a Madrid, només cal remetre el FORMULARI disponible a la web de ICOM-Espanya www.icom-ce.org, a trobada @ icom-ce.org juntament amb el resguard d'ingrés o transferència bancària del pagament (en format digital o escanejat), en el qual ha de figurar el nom de la persona inscrita.
 
Més informació en la web de l'ICOM:  http://www.icom-ce.org/contenidos09.php?id=118