Directori

L’equip del Museu Valencià d’Etnologia està configurat per tècnics procedents de diverses disciplines de l’àmbit de la cultura. El Museu compta amb un grup de conservadors que custodien el fons patrimonial i desenvolupen el discurs científic del museu sobre el qual es desenvolupa la gestió de la col•lecció permanent i el programa de mostres temporals.
 
A més dels conservadors, en el Museu es congreguen altres tècnics procedents de l’antropologia, la sociologia, la il•lustració, la biblioteconomia i la gestió cultural.
 
Estos professionals, juntament amb el personal d’administració i servicis, duen a terme la seua labor diària perquè l’activitat del Museu siga atractiva, coherent i rigorosa.
 

Direcció

Director del Museu Valencià d'Etnologia
963 883 619
Secretaria de direcció
963 883 614
Tècnica d'Imatge i Comunicació
963 883 614
Auxiliar de direcció
963 883 623

Difusió Cultural, Didàctica i Comunicació

Cap de Difusió Cultural, Didàctica i Comunicació
963 883 620
Tècnica de museu
963 883 540
Tècnica de gestió cultural
963 883 552
Tècnica de museu
963 883 633

Investigació Etnològica de la Cultura Tradicional

Cap d'Investigació i Arxiu Fotogràfic
963 883 548
Conservadora
963 883 560

Unitat de Fons, Col·leccions i Restauració

Cap de Conservació i Sales de Reserva
963 889 007
Restauradora
963 889 007
Restauradora
963 889 061
Conservadora
963 889 007
Conservador
963 889 007

Biblioteca

Cap de biblioteca
963 883 628
Tècnic de Biblioteca
963 883 623
Tècnic de biblioteca
963 883 623

Exposicions

Conservador
963 883 584
Tècnica de Gestió Cultural
963 883 608
I·lustrador
963 883 574
Cap d'exposicions itinerants
963 883 564

Xarxa Museus Etnològics Locals

Conservador
963 883 602
Conservadora
963 883 558