Convocatòria del V Certamen de Relats Breus de l'Associació Cultural "Les Alcubles" 2015 Fins al 30 juny 2015

Certamen literari
(Tot el dia)
22 abr.
2015
(Tot el dia)
30 jun
2015
Este certamen pretén establir una dialèctica -en el sentit més ampli de la paraula-, entre la cultura rural i la cultura urbana, trencant les barreres que s'aixequen entre les dues, fomentant, des d'una petita localitat de l'interior de la província de València, la escriptura com a mitjà d'expressió a l'abast de tothom.
 
PARTICIPANTS
En aquest concurs podran participar autors de qualsevol nacionalitat, amb textos originals, inèdits i que no hagin estat premiats en altres concursos ni tinguin compromesos els seus drets. L'idioma dels relats pot ser el castellà o el valencià.
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini d'admissió d'originals serà des del 14 abril 2015 fins al 30 de juny d'aquest any.
 
TEMÀTICA I CATEGORIES
La temàtica dels relats serà lliure. S'estableixen tres categories:
 
A- General.
B- Local: a aquesta categoria podran optar els relats escrits per persones relacionades directament amb la localitat -per naixement, primera o segona residència a Alcublas, descendent de alcublanos o que treballin en la localitat-.
C- Infantil (entre 10 i 14 anys).
 
PREMIS
El jurat seleccionarà sis relats finalistes en cada categoria i d'entre ells triarà el relat guanyador del certamen. Es pot concedir un accèssit en atenció a determinats elements peculiars d'algun relat que el jurat consideri ressenyables.
 
El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en alguna de les categories en cas de no concórrer la qualitat suficient.
 
Els autors finalistes rebran un diploma acreditatiu i diversos obsequis de l'Associació Cultural Les Alcubles i dels patrocinadors del certamen. Serà condició ineludible que els autors finalistes es presentin a recollir els seus premis en l'acte de lliurament o deleguen en algú que els representi, en cas contrari, s'entendrà que renuncien a aquests premis.
 
Els finalistes del certamen seran donats a conèixer al blog de l'associació cultural
www.lasalcublas.blogspot.com amb anterioritat a la gala de lliurament de premis, i aquesta condició de finalista serà comunicada de manera individualitzada als autors per correu electrònic o telefònicament.
 
Al vencedor de la Categoria General se li convidarà, amb el seu acompanyant, el dia del lliurament de premis, fent-se càrrec del cost de l'allotjament a la localitat l'organització del certamen.
 
Els autors participants cedeixen els drets dels seus relats a l'Associació Cultural Les Alcubles per a la possible publicació d'una antologia dels relats presentats al certamen i en les possibles reedicions de la mateixa, i per a la publicació dels mateixos en el blog o pàgina web de l'associació.
 
 
PRESENTACIÓ
Els relats es presentaran escrits en ordinador, en format DinA4, amb tipografia Times New Roman, mida de lletra 12 punts i interlineat senzill, marges mínims de 2,5 cm.
 
L'extensió màxima dels relats serà de tres pàgines i cada autor podrà presentar un únic relat.
 
ENVIAMENT D'ORIGINALS
Els originals hauran d'enviar per correu electrònic a:
 
 
En tots els casos s'ha d'incloure dos documents:
- El relat pròpiament dit.
- Un text amb la següent informació: títol del relat, nom i cognoms de l'autor i una o diverses formes de contacte (adreça postal, telèfon, correu electrònic), categoria a la qual es presenta, i igualment s'haurà de fer constar la relació amb la localitat d'Alcublas en el cas de participar en la categoria local. En el cas dels relats presentats en la categoria infantil, s'haurà de fer constar l'edat de l'autor.
 
DECISIÓ DEL CERTAMEN
El jurat estarà format per persones relacionades amb la literatura, l'educació i la realitat social alcublana. El Comitè Organitzador establirà les mesures necessàries perquè en tot moment es mantingui l'anonimat de l'autoria dels relats, evitant d'aquesta manera qualsevol arbitrarietat a l'hora de puntuar.
 
La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà públic en una gala que se celebrarà a Alcublas el dia 26 de setembre d'aquest any, durant la qual es lliurarà els premis als relats guanyadors. L'acte tindrà lloc a la Casa de la Cultura o en un altre local del municipi habilitat a l'efecte.
 
La participació en aquest certamen implica la plena acceptació de les bases i de la decisió del jurat.