Convocat el X Premi d'Investigació J.F. Mira A la millor investigació en matèria antropològica

Els originals es poden entregar fins el 31 de desembre
10:00
05 oct.
2020
23:15
31 des.
2020
 
Convocada la X edició del Premi d'Investigació J.F. Mira que concedeix l'Associació Valenciana d'Antropologia (AVA) en connivència amb L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, la Universitat de València i la Institució Alfons el Magnànim.
 
Finalitat:
El Premi d'Investigació J. F. Mira té com a finalitat la investigació, l'estudi i la difusió de l'antropologia sociocultural a l'àmbit del País Valencià.
 
Bases:
1. Hi podran concórrer qualssevol investigadores i investigadors que ho desitgen, sempre que no hi hagen sigut premiats o premiades en edicions anteriors.
 
2. Les obres seran inèdites, escrites en català o castellà, i no podran haver estat premiades en altres certàmens. Es presentarà una còpia en PDF, tot preservant l'anonimat.
 
3. Els originals hauran de tenir una extensió entre 150 i 200 pàgines, incloses les notes al peu i la bibliografia, en format DIN-A4 i a espai i mig.
 
4. El contingut podrà tractar sobre qualsevol temàtica, sempre que es faça des d'una perspectiva antropològica.
 
5. Els originals es remetran abans del 31 de desembre de 2020, sota el lema, a l'AVA (correu-e: avantrop@yahoo.es), acompanyats d'un adjunt separat amb la inscripció: «X Premi d'Investigació J. F. Mira», com també el títol de l'obra i el lema. En aquest document es farà constar el nom, l'adreça i el telèfon i altres dades de l'autora o l'autor, i també un breu currículum.
 
6. El «X Premi d'Investigació J. F. Mira» està dotat amb 2.000 euros i la publicació de l'obra en la col·lecció Antropo-lògiques de l'Associació Valenciana d'Antropologia, i la persona premiada rebrà 10 exemplars i un diploma acreditatiu.
 
7. Els textos presentats podran ser retirats en un termini de 15 dies des del veredicte del jurat.
 
8. L'Associació Valenciana d'Antropologia designarà en el seu moment el jurat qualificador, les resolucions del qual seran inapel·lables.
 
9. El jurat emetrà el seu veredicte la segona quinzena de gener de 2021 i podrà declarar desert el premi si, a parer seu, cap de les obres presentades reuneix els requisits i els mèrits suficients.
 
10. El fet de concórrer a aquest premi implica la total acceptació de les bases.