Convocat el VIII Premi d'Investigació J.F. Mira A la millor investigació en matèria antropològica

VIII Premi Mira
Els originals es poden entregar fins el 31 de desembre
10:00
10 oct.
2018
23:15
31 des.
2018
Convocada la huitena edició del Premi d'Investigació J.F. Mira que concedeix l'Associació Valenciana d'Antrpologia (AVA) en connivència amb el Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València i la Universitat de València. 
 
El premi reconeix la millor aportació investigadora original feta sobre qualsevol temàtica, sempre que s'aborde des d'una perspectiva antropològica. Les persones interessades a participar - hi  hauran de presentar els seus treballs originals en antropologia, amb una extensió entre 150 i 200 pàgines (incloses les notes al peu i la bibliografia) en format PDF abans del 31 de desembre de 2018, a l'adreça electrònica de l'AVA avantrop@yahoo.es