Beques per al Museu Valencià d'Etnologia Anunciades 7 beques per al Museu Valencià d'Etnologia

Anunci
(Tot el dia)
10 maig
2016
(Tot el dia)
30 jun
2016
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS A EL 30 DE JULIOL DE 2016

 

El Museu Valencià d'Etnologia oferirà set beques de col·laboració i formació:

1. Una beca per al Servei d’Investigació Etnològica i Cultura Tradicional per a treballs de gestió de col·leccions en els magatzems del Museu Valencià d’Etnologia a Bétera.

Objecte: La formació en gestió, inventari i catalogació de les col·leccions objectuals del Museu Valencià d’Etnologia, entre altres

Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, Història o Història de l’Art


2. Una beca de pràctiques relacionades amb la gestió de la web i les xarxes socials vinculades al Museu Valenciàd’Etnologia.

Objecte: La formació i col·laboració en les tasques de gestió de les eines web i en la difusió de l’activitat cultural vinculada al museu, entre altres.

Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, Sociologia,  Comunicació Audiovisual, Periodisme o Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.


3. Una beca per a la restauració de materials etnològics en el Museu Valencià d’Etnologia (Bétera).

Objecte: La formació i col·laboració en projectes de restauració de patrimoni etnogràfic moble, entre altres.

Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Belles Arts.

 

4. Dues beques de pràctiques en didàctica de museus en el Museu Valencià d’Etnologia.

Objecte: La formació i col·laboració en els projectes de didàctica del museu, de producció d’exposicions i de les barraques de Catarroja, entre altres.

Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia.

 

5. Una beca de pràctiques en el SIECT, en la seua unitat de l’Arxiu de la Memòria Oral, del Museu Valencià d’Etnologia.

Objecte: La formació i col·laboració en projectes de treball de camp etnogràfic amb caràcter específic d’aquells que necessiten de l’entrevista etnogràfica a diferents informadors, entre altres.

Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, Sociologia, Història o Filologia.

 

6. Una beca de pràctiques a la Unitat de Projectes Municipals del Museu Valencià d’Etnologia.

Objecte: La formació i col·laboració en els projectes en col·laboració amb els museus d’índole local, entre altres.

Titulació exigida: Grau o Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural o en Sociologia.
 

OBERT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS AL 30 DE JULIOL DE 2016  

INFORMACIÓ

ACCÉS A TELETRAMITACIÓ