Accesibilitat

El nostre compromís amb l’accessibilitat
 
El Museu Valencià d’Etnologia considera que els diferents llenguatges i els suports sorgits com a conseqüència dels avanços tècnics, com també les àmplies possibilitats que actualment oferixen les noves tecnologies, han de disposar-se al servici d’una major accessibilitat i garantir un accés a la informació múltiple i igualitari. A fi de fer efectiu este propòsit, s’han desenrotllat i s’han pres en consideració els criteris i els processos que permeten arribar a un nombre més gran d’usuaris, incloses les persones amb discapacitat, sense renunciar a una funcionalitat òptima.
 
 
Compatibilitat amb els estàndards
 
Este lloc web ha sigut creat i dissenyat d’acord amb les directrius establides per la iniciativa Web Accessibility Initiative (WAI), del World Wide Web Consortium, l’objecte del qual és la instauració d’una sèrie de normes, considerades com a estàndard internacional, les quals regixen l’accessibilitat als continguts web.
 
 
Pautes d'accessibilitat
Perquè aquest lloc web fos accessible s'han aplicat les següents mesures: 
  • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla. 
  • Sistema de navegació simplificat.
  • Text descriptiu de les imatges.
  • Accés mitjançant teclat a les opcions principals.